Veilige en vlotte gegevensuitwisseling

Offertes, boekhouding, facturatie, stockbeheer … wellicht gebruik je verschillende programma’s om je administratie en financiën in goede banen te leiden.

Met financiële koppelingen kan je automatiseringen doorvoeren die je veel tijd – en dus geld – besparen.

De mogelijkheden zijn quasi eindeloos. Enkele voorbeelden verduidelijken de return van financiële koppelingen.

Rapporteringen

Welke klanten genereren de grootste omzet? Welke klanten zijn vlotte of slechte betalers? Hoeveel facturen staan nog open? En over hoeveel dagen achterstal gaat het dan? Dat is belangrijke informatie om je op te baseren als je beleidsbeslissingen moet nemen.

Kostenopvolging

Hoeveel kosten heeft een bepaalde dienst? En hoe zijn die kosten geëvolueerd tijdens een bepaalde periode? Wat was de reden van die stijging of daling? Een financiële koppeling bezorgt je op gezette tijden een overzicht. Zo kan je tijdig ingrijpen als dat nodig is.

Offertes – boekhouding

Gespecialiseerde offerteprogramma’s berekenen automatisch een marge voor het gebruik van materiaal. Zeker voor elektriciens, loodgieters, afwerkingsbedrijven… is dat een interessante optie. Een financiële API-koppeling stuurt die offertes automatisch door naar je boekhouder, zonder dat die rechtstreekse toegang tot jouw offerteprogramma nodig heeft.

Facturatie – boekhouding

Wat met offertes kan, kan ook met facturen. Een API stuurt jouw facturen automatisch door naar jouw boekhouder. Zo heeft hij meteen alle de facturen die hij nodig heeft.

Elektronische facturatie – PEPPOL

Elektronische facturatie is stilaan de standaard. Een API zet jouw facturen automatisch om naar PEPPOL – elektronische facturen.

Bankverrichtingen – boekhouding

Is die factuur al betaald? Een API op maat koppelt je bankverrichtingen met je boekhoudprogramma. Zodra het bedrag op je bankrekening gestort is, geeft de API dat door aan je boekhouding. Hetzelfde geldt voor je inkomende facturen. Zodra dat bedrag afgeschreven is van je bankrekening, geeft de API dat ook door aan je boekhouding. Je weet dus op elk moment of een factuur al dan niet betaald is.

Wat wil jij automatiseren of welke informatie heb jij nodig?

Ascoo ITS ontwikkelt financiële koppelingen op maat. Neem contact op.

Laat je IT niet aan het toeval over. Vraag nu je gesprek met ons aan.

Contact small